Novetats
Cataleg
e-mail
Presentacio
Kard
KardsVerdsTacken

Vos presentam un recull dels dissenys que tenim
preparats per voltros. Formen part de la col.lecció
d'estiu, encara que no han estat pensats únicament
per a ser de temporada. Per altra banda, hem volgut
fer diferents línies: una pròpia mallorquina, una
d'estètica més cibernètica i d'avantguarda i una
altra més desenfadada.
Amb això esperam arribar a un espectre ampli de
gent que quedi satifeta de la nostra feina. Esperam,
idò, que vos agradi ben molt.