Qk_de_Llum

OBJECTIUS:

Els objectius de la nostra escola són fomentar actituds positives envers l’aprenentatge, desvetllar l’interès i la curiositat dels infants per explorar, per saber coses noves, en definitiva, posar les bases que afavoreixin la progressiva adquisició de l’autonomia, la formació del pensament, l’estabilitat emocional i la sociabilitat.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, cal que les persones que exerceixen una influència sobre el nen/a actuïn fonamentalment d’acord, això farà que l’infant gaudeixi de la seguretat i estabilitat afectiva necessària per una adequada formació.

El treball en equip del personal de l’escola està en aquesta línia per garantir aquesta coherència tant necesasria per oferir un context educatiu de qualitat.

Les activitats dels petits aprenentatges que adquireixen els nens de 0 a 3 anys a la nostra escola giren al voltant de tres grans àrees curriculars i de les rutines quotidianes, que es basen essencialment en el respecte íntegre dels ritmes biològics del nen/a.
Les tres àrees curriculars són:
⇐ Descoberta d’un mateix.
⇐ Descoberta de l’entorn natural i social
⇐ Intercomunicació i llenguatges.

És necessari, doncs, potenciar la iniciativa dels nens i nenes per tal que vagin assolint una autonomia cada cop més gran. Afavorir els aspectes de col·laboració enlloc dels de competivitat, potenciar la convivència, garantir la seva seguretat i cobrir les seves necessitats.

Per això es treballa de forma global, ja que en aquestes edats els aprenentages parteixen de l’entorn més proper, el joc és la base de l’aprenentatge, i tot el material, joguines estan seleccionats, reflexionats i interrelacionats amb els objectius que s’han programat.

Qui som

Què oferim

Pàgina principal

Horaris i calendari

Fotografies

e-mail

Crèdits

Qk de Llum ©2008