Qk_de_Llum

TRETS D’IDENTITAT:

 


• Vetllar pel bon desenvolupament
físic i psíquic oferint unes condicions
que afavoreixen la seva sociabilització.

• Potenciar l’autonomia personal.

• Educar els sentits a través del joc i l’experimentació.

• Oferir als pares i mares la tranqui·litat
de deixar als seus fills i filles
en una escola bressol on se’ls estima
i que els ajuda a crèixer sans i contents.

• Compartir pares, mares i educadores
la tasca educativa dels infants.

Qui som

Què oferim

Objectius

Horaris i calendari

Fotografies

e-mail

Crèdits

Qk de Llum ©2008